Privacy & Cookies

Hier lees je meer over de privacy & cookies van BINNEN

Privacy & Cookie statement

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Wij, BINNEN, handelsnaam/samenwerkingsvorm van retail organisatie Euretco B.V. (gevestigd te Koninginneweg 1, Hoevelaken, ingeschrevenin het Handelsregister KvK onder nummer 20074112), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. BINNEN zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Het doel van deze gegevensverwerking is het onderhouden van contact met klanten die hun gegevens achterlaten middels het contact- of afsprakenformulier, het versturen van nieuwsbrieven en marketingberichten.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn door u gegeven of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Uw gegevens worden gedeeld met lokale ondernemers die aangesloten zijn bij BINNEN, in het kader van het maken van een afspraak.

Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren en waar gegevens aan worden verstrekt.

Beveiliging en bewaarbeleid

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookies

Bij uw bezoek aan de website www.binnen.nl worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming.

Disclaimer

Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen:

BINNEN
Koninginneweg 1, 3871 JZ, Hoevelaken, Nederland
Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken, Nederland
Mailen kan ook: info@binnen.nl

Voor meer informatie over Euretco B.V. verwijzen wij u naar www.euretco.com.

Cookietabel:

Name Domain Type cookie Doel Geldigheidsduur
sess .adnxs.com Marketing Meten van de conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van een advertentiepartner en om af te kunnen rekenen met een advertentiepartner. 90 dagen
uuid2 .adnxs.com Marketing Meten van de conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van een advertentiepartner en om af te kunnen rekenen met een advertentiepartner. 90 dagen
_ga .binnen.nl Analytisch We gebruiken Google Analytics via Google Tag Manager om analytische informatie over onze gebruikers te verzamelen. 1 jaar
_gid .binnen.nl Analytisch Onderscheiden van gebruikers 1 dag
__cfduid .cdn.viglink.com Functioneel Is een willekeurig gegenereerd nummer dat uw browser identificeert sessie
avlcnt .dc.arrivalist.com
Niet geclassificeerd 5 jaar
avlukey .dc.arrivalist.com
Niet geclassificeerd 5 jaar
demdex .demdex.net Functioneel Audience Manager stelt deze cookie in om een unieke ID aan een sitebezoeker toe te wijzen. De demdex-cookie helpt om de basisfuncties uit te voeren zoals bezoekersidentificatie, ID-synchronisatie, segmentatie, modellering, rapportage, etc. 180 dagen
G_ENABLED_IDPS .disqus.com Functioneel Helpt ons de inhoud van onze sites te verbeteren door ons basisinformatie over het volgen te geven. Bijvoorbeeld het aantal keren dat u heeft bezocht, de zoekmachine waar u vandaan kwam en het trefwoord dat u gebruikte. 2915241 dagen
__utma .disqus.com Marketing Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt de klant inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan de klant de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De klant kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. 2 jaar
__utmb .disqus.com Marketing Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt de klant inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan de klant de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De klant kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. 2 jaar
__utmc .disqus.com Functioneel Bepaald of de bezoeker deelnam aan een nieuwe sessie/bezoek sessie
__utmt .disqus.com Analyse Analyse van websitegebruik 10 minuten
__utmz .disqus.com Functioneel Slaat de verkeersbron of campagne op die uitlegt hoe de gebruiker uw site heeft bereikt. De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden. 6 maanden
disqus_unique .disqus.com Analyse Verzamelt statistieken met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en de geladen pagina's. 1 jaar
DSID .doubleclick.net Marketing Deze cookie wordt gebruikt voor het opnieuw targeten, optimaliseren, rapporteren en toekennen van online advertenties. 2 weken
IDE .doubleclick.net Advertising Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 1 jaar
dpm .dpm.demdex.net
Niet geclassificeerd 179 dagen
fr .facebook.com Advertising Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden
1P_JAR .google.com Marketing Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien. 1 week
AID .google.com Functioneel Cookies van dit domein worden gebruikt om te meten of bezoekers op advertenties klikken en de website van deze adverteerder bezoeken. 1 maand
APISID .google.com Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
CONSENT .google.com Marketing De cookie wordt door Google gebruikt om te meten welke woorden en banners effectief zijn 10 jaar
HSID .google.com Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
NID .google.com Marketing Cookie van Google voor advertenties 6 maanden
SAPISID .google.com Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
SID .google.com Functioneel Beschermd gebruikers data tegen ongeauthorizeerde toegang. Sessie
SIDCC .google.com Marketing Google gebruikt deze cookie om advertenties aan te passen aan uw waarschijnlijke interesse 2 jaar
SSID .google.com Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
APISID .google.com Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
CONSENT .google.com Marketing De cookie wordt door Google gebruikt om te meten welke woorden en banners effectief zijn 10 jaar
HSID .google.com Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
NID .google.com Marketing Cookie van Google voor advertenties 6 maanden
SAPISID .google.com Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
SID .google.com Functioneel Beschermd gebruikers data tegen ongeauthorizeerde toegang. Sessie
SIDCC .google.com Marketing Google gebruikt deze cookie om advertenties aan te passen aan uw waarschijnlijke interesse 2 jaar
SSID .google.com Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
1P_JAR .google.nl Marketing Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien. 1 week
APISID .google.nl Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
CONSENT .google.nl Marketing De cookie wordt door Google gebruikt om te meten welke woorden en banners effectief zijn 10 jaar
HSID .google.nl Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
NID .google.nl Marketing Cookie van Google voor advertenties 6 maanden
SAPISID .google.nl Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
SID .google.nl Functioneel Beschermd gebruikers data tegen ongeauthorizeerde toegang. Sessie
SSID .google.nl Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
AID .googleadservices.com Functioneel Cookies van dit domein worden gebruikt om te meten of bezoekers op advertenties klikken en de website van deze adverteerder bezoeken. 1 maand
uuid .mathtag.com Marketing Meten van clicks en bestellingen/conversies gedaan via deze website om daarmee advertentiecampagnes te optimaliseren. 1 jaar
uuidc .mathtag.com Marketing Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties. 1 jaar
did .pippio.com
Niet geclassificeerd 1 jaar
didts .pippio.com
Niet geclassificeerd 1 jaar
nnls .pippio.com
Niet geclassificeerd 2 maanden
pxrc .pippio.com
Niet geclassificeerd 1 jaar
ck1 .rlcdn.com Analytisch Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven. 179 dagen
pxrc .rlcdn.com
Niet geclassificeerd 2 maanden
rlas3 .rlcdn.com Analytisch Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven. 179 dagen
rtn1-z .rlcdn.com
Niet geclassificeerd 179 dagen
CONCRETE5 binnen.nl


cc_cookie_accept binnen.nl Functioneel In deze cookie wordt de gebruikerskeuze opgeslagen, dat de gebruiker cookies accepteert. Deze vraag hoeft dan niet bij elk bezoek gesteld te worden. 1 jaar
cc_cookie_decline binnen.nl Functioneel In deze cookie wordt de gebruikerskeuze opgeslagen, dat de gebruiker géén cookies accepteert. Deze vraag hoeft dan niet bij elk bezoek gesteld te worden. 1 jaar
mage-cache-sessid binnen.nl Functioneel Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden. sessie
mage-cache-storage binnen.nl Functioneel Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden. sessie
mage-cache-storage-section-invalidation binnen.nl Functioneel Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden. sessie
mage-messages binnen.nl Functioneel Deze cookie helpt ons bij het versturen van berichten. sessie
private_content_version binnen.nl
Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden.
product_data_storage binnen.nl Functioneel Tijdelijke informatie van uw sessie. Deze informatie is nodig om de snelheid van de website te optimaliseren. 1 jaar
recently_compared_product binnen.nl Functioneel Onthoudt producten die eerder bekeken over vergeleken zijn. En maakt het mogelijk deze data sneller te laten in de browser. Sessie
recently_compared_product_previous binnen.nl Functioneel Onthoudt producten die eerder bekeken over vergeleken zijn. En maakt het mogelijk deze data sneller te laten in de browser. Sessie
recently_viewed_product binnen.nl Functioneel Onthoudt producten die eerder bekeken over vergeleken zijn. En maakt het mogelijk deze data sneller te laten in de browser. Sessie
recently_viewed_product_previous binnen.nl Functioneel Onthoudt producten die eerder bekeken over vergeleken zijn. En maakt het mogelijk deze data sneller te laten in de browser. Sessie
section_data_ids binnen.nl Functioneel Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden. Sessie
__jid disqus.com functioneel Gebruikt om onder artikelen te kunnen reageren. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar wij hebben geen inloed op wat Disqus doet. 30 minuten
vglnk.Agent.p links.services.disqus.com
Niet geclassificeerd 1 jaar